Cenník

SO 301
SO 302
Dom Typ Názov Podlažie Počet izieb Interiér Terasa Loggia / Balkón Predzáhradka Spolu Cenníková cena Stav Info
SO 301 Byt 2A-200 2 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 104 139,36 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-201 2 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 108 463,68 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-202 2 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 104 457,60 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-203 2 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-204 2 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-205 2 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-206 2 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-207 2 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-208 2 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-209 2 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 104 214,24 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-210 2 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-211 2 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-212 2 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-213 2 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 103 259,52 € V ico_favorite
SO 301 Byt 2A-214 2 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-215 2 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 2A-216 2 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 195 813,80 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-300 3 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-301 3 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 108 463,68 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-302 3 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 104 457,60 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-303 3 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-304 3 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-305 3 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-306 3 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-307 3 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-308 3 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-309 3 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 104 214,24 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-310 3 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-311 3 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-312 3 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 3A-313 3 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-314 3 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-315 3 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 3A-316 3 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-400 4 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-401 4 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-402 4 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 104 457,60 € V ico_favorite
SO 301 Byt 4A-403 4 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-404 4 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-405 4 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Byt 4A-406 4 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-407 4 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-408 4 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-410 4 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-411 4 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-409 4 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 104 214,24 € V ico_favorite
SO 301 Byt 4A-412 4 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 4A-413 4 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-414 4 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-415 4 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 4A-416 4 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 195 813,80 € V ico_favorite
SO 301 Byt 5A-500 5 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-501 5 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-502 5 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-503 5 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-504 5 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-505 5 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-506 5 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-507 5 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-508 5 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-509 5 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-510 5 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-511 5 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-512 5 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 5A-513 5 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-514 5 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-515 5 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 5A-516 5 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 195 813,80 € V ico_favorite
SO 301 Byt 6A-600 6 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-601 6 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-602 6 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-603 6 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-604 6 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-605 6 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Byt 6A-606 6 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-607 6 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-608 6 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-609 6 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-610 6 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-611 6 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-612 6 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 6A-613 6 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-614 6 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-615 6 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 6A-616 6 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 195 813,80 € V ico_favorite
SO 301 Byt 7A-700 7 2 49,99 m2 - 5,64 m2 - 55,63 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-701 7 2 53,78 m2 - 4,16 m2 - 57,94 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-702 7 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-703 7 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-704 7 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-705 7 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-706 7 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-707 7 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-708 7 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 73 052,57 € R ico_favorite
SO 301 Byt 7A-709 7 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-710 7 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-711 7 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-712 7 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 104 495,04 € V ico_favorite
SO 301 Byt 7A-713 7 2 49,52 m2 - 5,64 m2 - 55,16 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-714 7 1 36,72 m2 - 2,40 m2 - 39,12 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-715 7 1 29,69 m2 - 5,64 m2 - 35,33 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 7A-716 7 3 89,14 m2 - 18,45 m2 - 107,59 m2 195 813,80 € V ico_favorite
SO 301 Byt 8A-800 8 2 49,45 m2 - 5,64 m2 - 55,09 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 8A-801 8 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 8A-802 8 2 43,86 m2 - 2,40 m2 - 46,26 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 8A-803 8 4 112,15 m2 - 21,54 m2 - 133,69 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 8NA-802 8 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 - P ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-803 8 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 73 938,99 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-804 8 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 99 253,44 € R ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-805 8 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-806 8 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 102 024,00 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-807 8 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 74 266,58 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-808 8 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 73 052,57 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-809 8 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 104 214,24 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-810 8 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 74 016,07 € R ico_favorite
SO 301 Apartmán 8NA-811 8 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 74 459,28 € V ico_favorite
SO 301 Byt 9A-900 9 2 49,45 m2 - 5,64 m2 - 55,09 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 9A-901 9 2 51,44 m2 - 4,38 m2 - 55,82 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 9A-902 9 2 43,86 m2 - 2,40 m2 - 46,26 m2 - P ico_favorite
SO 301 Byt 9A-903 9 4 112,15 m2 - 21,54 m2 - 133,69 m2 229 278,34 € V ico_favorite
SO 301 Byt 9NA-902 9 2 52,05 m2 - 3,75 m2 - 55,80 m2 104 457,60 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-903 9 1 36,19 m2 - 2,18 m2 - 38,37 m2 73 938,99 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-904 9 2 47,73 m2 - 5,29 m2 - 53,02 m2 99 253,44 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-905 9 2 52,23 m2 - 4,14 m2 - 56,37 m2 105 524,64 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-906 9 2 48,86 m2 - 5,64 m2 - 54,50 m2 102 024,00 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-907 9 1 36,09 m2 - 2,45 m2 - 38,54 m2 74 266,58 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-908 9 1 32,27 m2 - 5,64 m2 - 37,91 m2 73 052,57 € R ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-909 9 2 51,53 m2 - 4,14 m2 - 55,67 m2 104 214,24 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-910 9 1 35,15 m2 - 3,26 m2 - 38,41 m2 74 016,07 € V ico_favorite
SO 301 Apartmán 9NA-911 9 1 36,19 m2 - 2,45 m2 - 38,64 m2 74 459,28 € V ico_favorite
SO 301 Byt 10A-1000 10 3 133,84 m2 156,77 m2 - - 290,61 m2 374 738,00 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-100 1 2 76,99 m2 - - 11,00 m2 87,99 m2 149 625,28 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-101 1 1 37,57 m2 - - 10,10 m2 47,67 m2 77 447,39 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-102 1 1 37,57 m2 - - 10,10 m2 47,67 m2 77 447,39 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-103 1 1 48,06 m2 - - 10,93 m2 58,99 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-104 1 1 43,00 m2 - - 21,96 m2 64,96 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-105 1 1 51,51 m2 - - 11,10 m2 62,61 m2 104 809,77 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 1PA-106 1 2 56,24 m2 - - 15,10 m2 71,34 m2 - P ico_favorite
SO 302 Byt 1P-107 1 3 76,38 m2 - - 11,07 m2 87,45 m2 144 546,59 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-200 2 3 91,11 m2 - 6,45 m2 - 97,56 m2 177 559,20 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-201 2 1 35,35 m2 - 2,32 m2 - 37,67 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-202 2 1 35,36 m2 - 2,32 m2 - 37,68 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-203 2 2 59,41 m2 - 6,63 m2 - 66,04 m2 123 626,88 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-204 2 3 76,24 m2 - 6,91 m2 - 83,15 m2 151 333,00 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 2PA-205 2 2 52,59 m2 - 4,17 m2 - 56,76 m2 - P ico_favorite
SO 302 Byt 2P-206 2 3 73,37 m2 - 7,34 m2 - 80,71 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-300 3 3 91,14 m2 - 6,45 m2 - 97,59 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-301 3 1 35,32 m2 - 2,32 m2 - 37,64 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-302 3 1 35,32 m2 - 2,32 m2 - 37,64 m2 72 532,28 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-303 3 2 59,25 m2 - 6,63 m2 - 65,88 m2 123 327,36 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-304 3 3 76,25 m2 - 6,91 m2 - 83,16 m2 151 351,20 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 3PA-305 3 2 52,59 m2 - 4,17 m2 - 56,76 m2 - P ico_favorite
SO 302 Byt 3PA-306 3 3 73,37 m2 - 7,34 m2 - 80,71 m2 - P ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor A 1 - 33,45 m2 - - - 33,45 m2 - P ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor B 1 - 48,37 m2 - - - 48,37 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-400 4 3 91,14 m2 - 6,45 m2 - 97,59 m2 177 613,80 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-401 4 1 35,35 m2 - 2,32 m2 - 37,67 m2 72 590,09 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-402 4 1 35,36 m2 - 2,32 m2 - 37,67 m2 72 609,36 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-403 4 2 59,41 m2 - 6,63 m2 - 66,04 m2 123 626,88 € V ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor C 1 - 83,93 m2 - - - 83,93 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-404 4 3 76,25 m2 - 6,91 m2 - 83,16 m2 151 351,20 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-405 4 2 52,59 m2 - 4,17 m2 - 56,76 m2 106 254,72 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 4PA-406 4 3 73,37 m2 - 7,34 m2 - 80,71 m2 146 892,20 € V ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor D 1 - 57,10 m2 - - - 57,10 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-500 5 3 91,14 m2 - 6,45 m2 - 97,59 m2 177 613,80 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-501 5 1 35,32 m2 - 2,32 m2 - 37,67 m2 72 532,28 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-502 5 1 35,32 m2 - 2,32 m2 - 37,67 m2 72 532,28 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-503 5 2 59,41 m2 - 6,63 m2 - 66,04 m2 123 626,88 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-504 5 3 76,25 m2 - 6,91 m2 - 83,16 m2 151 351,20 € V ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-505 5 2 52,59 m2 - 4,17 m2 - 56,76 m2 106 254,72 € V ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor E 1 - 82,39 m2 - - - 82,39 m2 - P ico_favorite
SO 302 Apartmán 5PA-506 5 3 73,37 m2 - 7,34 m2 - 80,71 m2 146 892,20 € V ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor F 1 - 28,92 m2 - - - 28,92 m2 - P ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor G 1 - 27,01 m2 - - - 27,01 m2 - P ico_favorite
SO 301 Nebytový priestor H 1 - 84,76 m2 - - - 84,76 m2 - P ico_favorite
- PRI KÚPE BYTU NUTNOSŤ PRIKÚPENIA ASPOŇ JEDNÉHO GARÁŽOVÉHO STÁTIA. UVÁDZACIA CENA JE 8.900 ,- € VRÁTANE DPH
- uvedené ceny sú vrátane 20% Dph

Financovanie:
- 2.500 ,- € pri podpise rezervačnej zmluvy
- 10 % z ceny bytu pri podpise zmluvy o dielo v termíne do 15 dní od podpisu rezervačnej zmluvy
- 90 % pri podpise kúpnej zmluvy po kolaudácii
Top